Blommor

OM NORMAH


Normah tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom det humanjuridiska området med särskild inriktning på familjerätt och tvistelösning företrädesvis tvistiga bodelningar, vårdnadstvister och arvstvister.

Normah har omfattande erfarenhet av att företräda klienter såväl utom rätta som i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

Normah verkar givetvis också proaktivt genom att bistå klienten med upprättande av genomtänkta äktenskapsförord, testamenten och andra juridiska dokument som skall minska risken för eventuella framtida tvister vid t ex äktenskapsskillnad och dödsfall.

Normahs affärsidé är att vara familjens jurist i livets alla perioder och skeden samt att hålla samma höga kompetens och tillgänglighet som de större juridiska byråerna men tillhandahållet i ett mer personligt format.